Video Preken

Voor nieuwe videopreken zie de webpagina van de gemeente in Amersfoort

22 juli 2018, Morgendienst
Voorganger: ds E. HoogendoornBiddag

Tekst: Psalm 91

Thema: Bij Gód ben je altijd veilig geborgen

  1. je staat onder almachtige bescherming
  2. in echt álle gevaren
  3. als je maar wel bij Hem schuilt

 

Door een technische fout is het begin van de dienst niet opgenomen. De opname begin met het lezen van de tekst.

 

14 april 2018, Avonddienst
Voorganger: ds L. Heres

Biddag

Tekst: Johannes 6

Thema:

Waar komt ons brood vandaan?

14 mei 2017, morgendienst
Voorganger: ds L. Heres

Ps 84:1,2,3
Ps 33:4,5
Ps 84:4,5,6
Ps 33:6,7,8
Gez 37:1,2

Lezen: 1 Petrus 1:1-21
Tekst: 1 Petrus 1:20-21

Echte gerichtheid op God is mogelijk vanwege Gods gerichtheid op ons
1. God komt door Christus naar ons toe
2. wij komen door Christus naar God toe


22 januari 2017, morgendienst
Voorganger: ds L.Heres

Ps 111:1,2
Ps 119:65,66
Ps 80:1,8,10
Ps 103:3,5,7
Ps 100:2,4

Lezen Ezechiël 34:1-6; Matteüs 4:17-25; Matteüs 9:5–10:8
Tekst Matteüs 9:35-38

Ontferming en besef van urgentie begeleiden de verkondiging van het evangelie
1. het is een prediking met gezag
2. het is gericht op het hart van mensen
3. het loopt uit op bidden en werken


18 januari 2017 middagdienst
Voorganger: ds R. van der Wolf

Ps 90:1,2
Ps 139:7,11
Ps 65:2
Gez 16
Ps 56:4

Lezen Romeinen 6:1-14
Tekst Zondag 26

"Het is volbracht"
1. een zaak van herinneren
2. een zaak van verzekeren


16 oktober 2016 middagdienst
Voorganger: ds. L. Heres

Ps 141:1,2
Ps 38:3,5,9,11
Ps 141:3,4,8
Ps 118:6,7
Ps 30:1,2,7

Lezen Romeinen 6:1-14
Tekst Zondag 16 HC

In een leven dat uitkijkt op de dood, komt Christus het echte leven geven
1. het startpunt in ons leven
2. onze levensreis
3. ons levensdoel


4 september 2016 middagdienst
Voorganger: ds. L. Heres

Ps 84:3,6
Ps 104:1,8
Ps 73:9,10
Ps 104:9,10
Ps 139:6,11

Lezen Psalm 104
Tekst Zondag 10 HC

De Heere wil ons altijd bij Zich hebben
1. Hij is bij ons
2. Hij onderhoudt ons
3. Hij trekt ons naar zich toe


14 augustus 2016, middagdienst
Voorganger: ds L. Heres

Ps 25:1,6
Ps 119:8,19
Ps 84:3,6
Ps 106:1,2
Ps 106:21,22

Lezen Nehemia 13:1-14; 22-31
Tekst Nehemia 13:31b

De inspanningen van een rechtvaardige lopen uit op het gebed van een rechtvaardige
1. de aanleiding voor zijn gebed
2. de inhoud van zijn gebed
3. de verwachting van zijn gebed


1 mei 2016, middagdienst
Voorganger: ds E. Hoogendoorn

Ps 89:1
Ps 22:1,2,10,11
Ps 5:1,2,5
Ps 5:9,10
Ps 34:6,7
Lezen Psalm 145
Tekst Zondag 45 HC

God redt, maar niet zonder gebed
1. spreek Hem aan op zijn Woord
2. ken je eigen plaats
3. weet Wie jouw pleitbezorger is


24 april 2016, middagdienst
Voorganger: ds R. van der Wolf

Ps 145:1
Ps 71:8,11
Ps 96:2,5
Gez 30:3
Gez 37
Lezen Johannes 20:30-21:14
Tekst Johannes 21:1-14

De Here Jezus maakt zichzelf bekend
1. Hij laat wachten
2. Hij laat ontdekken
3. Hij laat meegenieten


24 april 2016, morgendienst
Voorganger: ds R. van der Wolf

Ps 84:1,2
Ps 119:12,13
Ps 51:5
Gez 17:1,3,4,5
Ps 56:4
Lezen Jesaja 63:7-64:12
Tekst Zondag 44 HC

God maak ons wegwijs. Wij letten op het hart.
1. waar wij vandaan gehaald worden
2. waar wij naartoe gebracht worden


17 april 2016, middagdienst
Voorganger: ds L. Heres

Ps 139:1,11
Ps 17:2,3
Ps 26:2,4,6
Ps 66:1,3
Ps 66:6,7
Lezen 2 Korintiërs 13:1-13
Tekst 2 Korintiërs 13:5

Wie een oordeel wil vormen over Christus' gemeente, moet bij zichzelf beginnen
1. om zo het oordeel van Christus te erkennen
2. om zo de aanwezigheid van Christus te herkennen
3. om zo de verbondenheid met Christus te leren kennen


3 april 2016, middagdienst
Voorganger: ds R.J. Visser

Gez 27:1,5,6
Ps 4:2,3
Ps 45:1,4,5,6
Ps 125:1,2
Ps 19:5,6
Lezen 1 Korinthe 6:12-20; 1 Korinthe 7:36-40
Tekst Zondag 41 HC

De Here geeft seksualiteit als een prachtig cadeau
1. Het is geen speelgoed
2. Hoe zoek je verkering?


20 maart 2016, morgendienst
Voorganger: ds. E. Hoogendoorn

Ps 122:1,2
Ps 5:1,3,4,5,9
Ps 119:2,5,44
Gez 1:1,8,13
Ps 85:3,4
Lezen Ezech 36:22-27; Ezech 37:11-14; Titus 3:1-8; 1 Joh 3:11-18
Tekst  Zondag 40 HC

Het verbod om te doden is een teken van redding door God.
1. in de nood van onze moordzucht
2. door de dood van zijn Zoon
3. dankzij de kracht van zijn Geest.