TEST

Blijf gij echter bij wat u geleerd en toevertrouwd is, wél bewust van wie gij het hebt geleerd, en dat gij van kindsbeen af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus.2 Timoteus 3:14-15

GK Ede
Welkom op de website van de Gereformeerde Kerk Ede en omstreken. Sinds 2010 behoort de Gereformeerde Kerk Ede tot het kerkverband van de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN), eerst als wijk van de Gereformeerde Kerk Zwijndrecht en omstreken en sinds 1 mei 2016 als zelfstandige gemeente.

GKN
De GKN is een verband van plaatselijke gereformeerde kerken die via de Afscheiding van de Nederlandse Hervormde Kerk in 1834, de Doleantie in 1886, de Vereniging in 1892, de Vrijmaking in 1944 en de vorming van het kerkverband in 2009 zijn ontstaan. Ze wil leven uit en naar de Heilige Schrift alleen.

Kerkdiensten
De kerkdiensten worden gehouden in kerkgebouw Elim, Stakenberg 94 te Ede.
De morgendienst begint om 10:00 uur en de middagdienst om 16.30 uur.

Items for Page: There are no posts that match the selection criteria.