Ochtend 10:00 uur

 • Psalm 37: 2
 • Psalm 9: 1, 5, 6 en 7
 • Psalm 119: 10 en 21
 • Psalm 9: 12, 13 en 14
 • Psalm 73: 9 en 10
 • Gezang 31: 1, 2 en 3

Lezen: Lucas 16: 1-9 en 19-31
Tekst: Zondag 22

Thema:
DAT LEDEN VAN CHRISTUS WORDEN VERGADERD TOT CHRISTUS HUN HOOFD

 1. Bij het opgenomen worden op hun sterfdag
 2. Bij hun opgewekt worden op de jongste dag
 3. Reeds in het leven van alledag

Voorganger: br. Preeklezer (ds. D. de Jong)

Middag 16:30 uur

 • Psalm 42: 1 en 3
 • Psalm 130: 1 en 2
 • Psalm 130: 3 en 4
 • Psalm 98: 2 en 4
 • Gezang 25
 • Psalm 18: 1

Lezen: Maleachi 3: 13 – 4: 6
Tekst: Lucas 3: 15-18

Thema:
JOHANNES KONDIGT DE KOMST VAN DE HERE AAN

  1. Wie Hij, de Here is
  2. Wat Hij, de Here doet

  Voorganger: br. T. Lawerman (ds. NN)

  De erediensten verlopen volgens de orde van Kampen 1975. We maken gebruik van de NBG-vertaling 1951 en van het Gereformeerd Kerkboek uitgave 1984/5 met daarin 150 berijmde Psalmen en 41 Gezangen, de belijdenisgeschriften, de orden van dienst en de liturgische formulieren.
  Het lezen van de tien geboden heeft in de morgendienst een vaste plaats. In de middagdienst wordt de Apostolische Geloofsbelijdenis gelezen dan wel gezongen, of de belijdenis van Nicea gelezen.
  Eén keer per zondag wordt Gods Woord verkondigd aan de hand van de Heidelbergse Catechismus.

  Na iedere morgendienst is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken