Ochtend 10:00 uur

 • Psalm 118: 1
 • Psalm 148: 1 en 2
 • Psalm 77: 1 en 4
 • Psalm 66: 1 en 7
 • Psalm 36: 1, 2 en 3
 • Psalm 25: 4 en 6

Lezen: Psalm 36
Tekst: Psalm 36: 10

Thema:
HET LICHT VAN GOD VERLICHT ALLES

  1. Kijk niet weg
  2. Maar kijk ver vooruit

  Voorganger: prop. A. Jongeneel

  Middag 16:30 uur

  • Psalm 46: 1 en 2
  • Psalm 103: 5
  • Gezang 28: 1 en 2
  • Gezang 31: 1, 2 en 3
  • Psalm 116: 1, 8 en 10

  Lezen: Matteus 7: 7-12 en Lucas 15: 11-32
  Tekst: Zondag 46

  Thema:
  CHRISTUS DRAAGT ONS OP GOD AAN TE SPREKEN ALS ONZE HEMELSE VADER.
  Daarom mogen we er op vertrouwen dat:

  1. We tot hem mogen bidden
  2. Hij ons wil verhoren
  3. Hij ons kan verhoren

  Voorganger: br. J. de Voogd (ds. A. Souman)

  De erediensten verlopen volgens de orde van Kampen 1975. We maken gebruik van de NBG-vertaling 1951 en van het Gereformeerd Kerkboek uitgave 1984/5 met daarin 150 berijmde Psalmen en 41 Gezangen, de belijdenisgeschriften, de orden van dienst en de liturgische formulieren.
  Het lezen van de tien geboden heeft in de morgendienst een vaste plaats. In de middagdienst wordt de Apostolische Geloofsbelijdenis gelezen dan wel gezongen, of de belijdenis van Nicea gelezen.
  Eén keer per zondag wordt Gods Woord verkondigd aan de hand van de Heidelbergse Catechismus.

  Na iedere morgendienst is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken