De erediensten verlopen volgens de orde van Kampen 1975. We maken gebruik van de NBG-vertaling 1951 en van het Gereformeerd Kerkboek uitgave 1984/5 met daarin 150 berijmde Psalmen en 41 Gezangen, de belijdenisgeschriften, de orden van dienst en de liturgische formulieren.
Het lezen van de tien geboden heeft in de morgendienst een vaste plaats. In de middagdienst wordt de Apostolische Geloofsbelijdenis gelezen dan wel gezongen, of de belijdenis van Nicea gelezen.
Eén keer per zondag wordt Gods Woord verkondigd aan de hand van de Heidelbergse Catechismus.


Preekrooster

 

18-nov-18 10:00u. br. IJ. Buist leesdienst 16:30u. ds L. Heres voorber. HA
25-nov-18 10:00 dienst 16:30u ds. L.Heres Dienst in Barneveld gasthuisstraat 5. H.A. + Bevesteging Diaken.
2-dec-18 10:00u. ds. E. Hoogendoorn 16:30u. br. A. van Pijkeren leesdienst
9-dec-18 10:00u. br. J.P.C. Vreugdenhil leesdienst 16:30u. br. A. P. Bolt leesdienst
16-dec-18 10:00u. br. IJ. Buist leesdienst 16:30u. br. J. de Voogd leesdienst
23-dec-18 10:00u. br. N. Koopman leesdienst 16:30u. ds. A. de Jager
25-dec-18 10:00u. br. J. de Voogd leesdienst 16:30u. br. A. van Pijkeren leesdienst
30-dec-18 10:00u. br. IJ. Buist leesdienst 16:30u. br. A. P. Bolt leesdienst
31-dec-18 19.30u. br. J.P.C. Vreugdenhil leesdienst
6-jan-19 10:00u. br. N. Koopman leesdienst 16:30u. ds. A. Bas
13-jan-19 10:00u. br. J. de Voogd leesdienst 16:30u. br. A. van Pijkeren leesdienst


Na iedere morgendienst is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken