De erediensten verlopen volgens de orde van Kampen 1975. We maken gebruik van de NBG-vertaling 1951 en van het Gereformeerd Kerkboek uitgave 1984/5 met daarin 150 berijmde Psalmen en 41 Gezangen, de belijdenisgeschriften, de orden van dienst en de liturgische formulieren.
Het lezen van de tien geboden heeft in de morgendienst een vaste plaats. In de middagdienst wordt de Apostolische Geloofsbelijdenis gelezen dan wel gezongen, of de belijdenis van Nicea gelezen.
Eén keer per zondag wordt Gods Woord verkondigd aan de hand van de Heidelbergse Catechismus.


Preekrooster

3-feb-19 10:00u. br. J.P.C. Vreugdenhil leesdienst 16:30u. br. A. van Pijkeren leesdienst
10-feb-19 10:00u. br. IJ. Buist leesdienst 16:30u. br. A.P. Bolt leesdienst
17-feb-19 10:00u. br. N. Koopman leesdienst 16:30u. br. J. de Voogd leesdienst
24-feb-19 10:00u. br. A. van Pijkeren leesdienst 16:30u. br. J.P.C. Vreugdenhil leesdienst
3-mrt-19 10:00u. br. IJ. Buist leesdienst 16:30u. br. N. Koopman leesdienst
10-mrt-19 10:00u. br. J. de Voogd leesdienst 16:30u. br. A. van Pijkeren leesdienst
13-mrt-19 19:30u. br. J.P.C. Vreugdenhil leesdienst xxx Biddag
17-mrt-19 10:00u. br. IJ. Buist voorbereiding HA 16:30u. br. A.P. Bolt leesdienst
24-mrt-19 10:00u. ds. L. Heres HA 16:30u. ds. J.R. Visser
31-mrt-19 10:00u. br. N. Koopman leesdienst 16:30u. br. J. de Voogd leesdienst
7-apr-19 10:00u. br. T. Lawerman leesdienst 16:30u. br. A. van Pijkeren leesdienst
14-apr-19 10:00u. br. IJ. Buist leesdienst 16:30u. br. J. de Voogd leesdienst
19-apr-19 19.30u. br. J.P.C. Vreugdenhil leesdienst xxx Goede Vrijdag

Na iedere morgendienst is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken