Contact

Correspondentieadres/scriba

G.  Pars
De koop 3
3828 RC Hoogland
telefoon: 033-4803126
email: scriba(at)gkede-eo.nl

Gebouwbeheer/verhuur kerkgebouw

W. Priem
e-mail: gebouwbeheerelim(at)gkede-eo.nl

Vervoer naar de kerk

G. Hamming
Van de Hagenstraat 56
6717DE Ede
telefoon: 0318-846716

Webmaster

email: webmaster(at)gkede-eo.nl

Bankrekening Kerk

NL29 RABO 0311 6956 47 ten name van Gereformeerde Kerk Ede e.o.

Bankrekening Diaconie

NL51 RABO 0311 6959 30 ten name van Geref. Kerk Ede e.o. Diakonie