17 Feb 2019

Morgendienst

Schriftlezing: Maleachi 3,6 – 4,3 Lucasl.1-25

Tekst: Maleachi 4, 4 – 6
Psalm 18, l

Psalm 18,6 en 7

Psalm 24,2 en 5

Gezang 13, l en 2

Gezang 7, l ,3, en 6

Gezang 10,4

Thema:

MALEACHI SLUIT AF MET DE AANKONDIGING VAN HEIL

  1. de oproep tot bekering
  2. het geschenk van bekering

Middagdienst

Votum en vrede-/zegengroet

Zingen: Psalm 22:4

Gebed

Lezen: Exodus 17:8-16

Lezen: Deuteronomium 25:17-19

Zingen: Psalm 64:1,3,4 en 6

Lezen: 1 Petrus 3:18-22

Tekst: Zondag 27

Preek

Zingen: Psalm 20:3,4 en 5

Geloofsbelijdenis

Zingen: Psalm 21:7

Dankgebed en voorbede

Collecte

Zingen: Gezang 34:1,2,3 en 4

Zegen

DE (KINDER)DOOP LAAT ZIEN WIE DE HERE IS!

1. Hij heeft een volk beneden, dat

2. Hij zegent van omhoog