21 april 2019

Ochtend 10:00 uur

 • Psalm 19:1, 2
 • Psalm 30: 3, 6, 7
 • Gezang 20: 1, 2, 3, 4
 • Gezang 21
 • Psalm 57: 5, 6

Lezen: Marcus 16
Tekst: Marcus 16: 2

Thema:
DE SCHEPPING DIE WAKKER WORDT, BEGROET DE OPGESTANE CHRISTUS

 1. In de opgestane Christus is het donker voorbij
 2. In de opgestane Christus schijnt de zon over de hele schepping

Middag 16:30 uur

 • Psalm 30 : 1, 2 en 3
 • Gezang 21 : 1, 2 en 3
 • Psalm 73 : 9 en 10
 • Psalm 113 : 1 en 2
 • Gezang 30 : 4, 5 en 6

Lezen: Matteüs 28 : 1 – 10 en Psalm 49
Tekst: Psalm 49 : 16

Thema:
WEES NIET BANG! WANT JEZUS KWAM

 1. Betalen
 2. Bevrijden

De erediensten verlopen volgens de orde van Kampen 1975. We maken gebruik van de NBG-vertaling 1951 en van het Gereformeerd Kerkboek uitgave 1984/5 met daarin 150 berijmde Psalmen en 41 Gezangen, de belijdenisgeschriften, de orden van dienst en de liturgische formulieren.
Het lezen van de tien geboden heeft in de morgendienst een vaste plaats. In de middagdienst wordt de Apostolische Geloofsbelijdenis gelezen dan wel gezongen, of de belijdenis van Nicea gelezen.
Eén keer per zondag wordt Gods Woord verkondigd aan de hand van de Heidelbergse Catechismus.

Na iedere morgendienst is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken