Morgendienst

 

Votum en vrede-/zegengroet

Zingen: Gezang 20:2,3 en 6

Lezing van de wet

Zingen: Psalm 119:10 en 11

Gebed

Lezen: 1 Petrus 1:3-12

Zingen: Psalm 66:3,4 en 5

Tekst: Zondag 17

Preek

Zingen: Psalm 90:7 en 8

Dankgebed en voorbede

Collecte

Zingen: Psalm 150:1 en 2

Zegen

VRAAG NIET HOE HET KAN, GENIET ERVAN!

1. van geloof

2. van liefde

3. van hoop

Middagdienst

Afkondigingen
Votum en zegengroet
Zingen Psalm 95:1, 3
Gebed
Bijbellezing Lucas 4:14-30
Zingen Psalm 111: 1, 2
Bijbellezing
Zingen
Tekst lezen Lucas 4 : 16-24
Preek
Amenlied / zingen Psalm 6:1, 2, 3
Belijdenis van het geloof
Zingen Psalm 138: 1, 2
Gebed
Collecte
Slotzang / zingen Psalm 111: 3, 4
Zegen