Morgendienst

Votum

Zegen

Antwoordlied    Psalm 111: 1,2

Lezing van de wet

Antwoordlied    Psalm 19: 3,6

Gebed

Schriftlezing      Deuteronomium 4: 1-14;                           Spreuken 1: 1-9

Lied                   Psalm 111: 3,5,6

Tekstlezing        Spreuken 1: 7

Preek

Amenlied           Psalm 49: 1,4

Dankgebed

Inzameling van de gaven

Slotzang             Psalm 119: 1,4

Zegen

 

Thema:

Als je verstandig wilt zijn, begin er dan mee om de HERE te vrezen

Middagdienst

Psalm 89:1,7
Psalm 99:1,2,3,4
Gezang 29:1,2
Psalm 130:1,2
Gezang 14:2,3
L: Romeinen 3 en 5:1-11
T: Zondag 23
Thema+punten:
RECHTVAARDIG VOOR GOD: EEN WONDER VAN GOD VOOR DE GELOVIGE
1. Een wonder van de Vader
2. Een wonder van de Zoon
3. Een wonder van de Geest