Morgendienst

Votum

Zegen

Antwoordlied Psalm 92: 1,2,3

Lezing van de wet

Antwoordlied Psalm 92: 5,7,8

Gebed

Schriftlezing Efeziërs 2: 1-10

Lied Gezang 17: 1,3,4,5

Tekstlezing HC zondag 32

Preek

Amenlied Psalm 19: 5,6

Dankgebed

Inzameling van de gaven

Slotzang Psalm 56: 4

Zegen

Christus levert geen half werk in de verlossing

(1. de plaats van onze goede werken

(2. het doel van onze goede werken

(3. de bekering tot goede werken

Middagdienst Barneveld

Votum

Vrede/Zegengroet

Psalm 29:1,5

Geloofsbelijdenis

Psalm 122

Viering van het Heilig Avondmaal (Kort formulier)

Tafel gereed:  Gezang 39:1,3

1.  Lezen:  Johannes 13:31-38   Zingen: Gezang 38:1,3

Zingen: Gezang 38:4

2.  Lezen: Johannes 14:15-31    Zingen: Gezang 38:5

Zingen Gezang 39:9

3. Slot Formulier                          Zingen: Psalm 4:2,3

Collecte

Psalm 85:3,4

Zegen

De tekst die steeds terugkeert bij de twee keer verkondiging van het evangelie aan tafel is: Johannes 14:27

 

CHRISTUS GEEFT ZIJN VREDE

 

1 . Een unieke vrede

2. Vrede die rust geeft