Welkom

GK Ede

Welkom op de website van de Gereformeerde Kerk Ede en omstreken. Sinds 2010 behoort de Gereformeerde Kerk Ede tot het kerkverband van de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN), eerst als wijk van de Gereformeerde Kerk Zwijndrecht en omstreken en sinds 1 mei 2016 als zelfstandige gemeente.

GKN

De GKN is een verband van plaatselijke gereformeerde kerken die via de Afscheiding van de Nederlandse Hervormde Kerk in 1834, de Doleantie in 1886, de Vereniging in 1892, de Vrijmaking in 1944 en de vorming van het kerkverband in 2009 zijn ontstaan. Ze wil leven uit en naar de Heilige Schrift alleen.

Kerkdiensten

De kerkdiensten worden gehouden in kerkgebouw

Elim
Stakenberg 94
Ede

De morgendienst begint om 10:00 uur en de middagdienst om 16.30 uur

LET OP: Met enige regelmaat worden er gezamenlijke diensten gehouden met Amersfoort in:

De Stuw
Brink 10
Hoevelaken

Voor details: zie bij Kerkdiensten

Corona

In verband met het zoveel mogelijk tegengaan van de verspreiding van het coronavirus wordt er voor de kerkdiensten gewerkt met een protocol. Om de onderlinge afstand te bewaren hebben gemeenteleden een vaste plaats toegewezen gekregen. Gasten zijn van harte welkom. Wanneer u als gast een kerkdienst wilt bijwonen kunt u tot twee dagen voor aanvang van de kerkdienst contact opnemen met Ina Koning. Telefoonnummer 06-23206115 of per mail inakoning1948@gmail.com